Corona Times

Yes, there is lots to do! YWAM Dalarna is also the office for the UofN Genesis Centre and we have been rather busy helping leaders and also instructing on how to use new technologies for the Kingdom of God!

We have been assisting many YWAM leaders obtain and use videoconference meeting tools (like StarLeaf and Zoom). We have recently had meetings with more than 300 attendees, in different languages and time zones!

YWAM Dalarna has also been helping churches in Borlänge and Leksand with equipment and advice to begin livestreaming church services.

We appreciate your prayers and support for the ministry!

/Mike

Posted in News, News @sv | Comments Off on Corona Times

YWAM Refugee Circle

Here is a new upload of what we are doing in the YWAM Refugee Circle

 

Posted in News, News @sv, Refugees | Tagged | Comments Off on YWAM Refugee Circle

Tones of Christmas in the wintertime

Posted in Aktiviteter, News, News @sv | Comments Off on Tones of Christmas in the wintertime

12 October

Posted in News, News @sv, Seminars | Tagged , , , , | Comments Off on 12 October

28 September

Posted in News, News @sv, Seminars | Comments Off on 28 September

Öppet Seminar: 14 September (8 Dagar)

Posted in Aktiviteter, News, News @sv, Seminars | Comments Off on Öppet Seminar: 14 September (8 Dagar)

8 Dagar 2019

5 september startar vi en kurs i lärjungaskap. 

Det är ett samarbete mellan många av Borlänges kristna församlingar och den är till för dig som längtar efter en djupare tro som håller och fungerar mitt i vardagen.

Kursen kommer att handla om:

• Relationen till Gud – inte bara informationen om Gud

• Livet i Jesus – inte bara på söndagar…

• Att tillsammans brottas med frågeställningar

och hitta Bibelns svar och lösningar – inte bli serverad standardsvar

Kursen pågår under åtta veckor, en dag i veckan, jämna veckor torsdagar och

udda veckor lördagar. Vi utmanar dig att investera dessa åtta dagar för dig
själv, din familj, din församling och din stad.

Kursdatum

Vi möts vid 8 tillfällen: 5 september (to), 14 september (lö), 19 september (to),
28 september (lö), 3 oktober (to), 12 oktober (lö), 17 oktober (to), 26 oktober (lö).

Vad händer?

På torsdagarna träffas vi kl. 17:30 till en gemensam middag. Därefter följer

undervisning och praktisk tillämpning av kvällens tema i smågrupper. Kvällen avslutas kl. 21. Den som behöver barnpassning ordnar detta på egen hand.

På lördagarna ses vi 10–14 och då är även barnen välkomna – de kommer

att få undervisning på samma tema som de vuxna. Den som vill kan komma

redan 9.30 på drop-in fika. Vi äter också en gemensam måltid.

Var?

Varje vecka hålls kursen i någon av kyrkorna. När du anmäler dig får du ett schema med detaljerna.

Kostnad

Kursen kostar inget, men man betalar ett självkostnadspris på 50:- för maten
vid varje tillfälle. Det kommer även att finnas tillfälle för att ge en kärleksgåva för övriga omkostnader.

8 DAGAR – 8 ÄMNEN

Identitet
– Bibeln påstår att Gud själv är mitt ursprung och mitt syfte, min tillhörighet och min hjälpare. Hur ska jag kunna hitta min identitet i Gud, i en värld full av åsikter och krav?

Att förlåta och förlåtas
– Hur kan man släppa taget och gå vidare? Har Gud verkligen förlåtit mig? Hur får man frihet från det förflutna?

En treenig Gud
– Gud Fader, Gud Sonen och Gud den Helige Anden. Vad innebär det att Gud är tre i en? Vad innebär det att Gud har byggt sitt tempel i mig, och faktiskt tagit sin boning i mig? Vad får det för konsekvenser?

Bön
– samtalet med Gud. Vad ska man be för, hur gör man och hur vet man att Gud lyssnar? Hur vet man när man har bett färdigt?

Relationer
– Hur ska man kunna leva i fred och visa omsorg till andra människor, i samhället, i församlingen och i familjen? 

Bibeln
– hur kan en urgammal bok påverka och förvandla människor idag? Är den verkligen tillförlitlig? Hur ska man kunna förstå den? 

Världsbild
– hur har Bibeln påverkat vår historia och vår kultur och hur har det förändrats? Hur ska vi kunna arbeta för ett samhälle med frihet, rättvisa och medkänsla?

Gå ut
– Jesus kallar sina lärjungar att gå ut till HELA världen och till ALLA folk, till de minsta och till de mest utsatta. Hur kan vi leva med den inställningen i våra vardagsliv?

Anmälan

Anmälan till någon av församlingarna.

Pingstkyrkan:

gunilla.sehlin @ pingst.se

Kvarnforskyrkan:

borje.brask @ kvarnforskyrkan.se

Frälsningsarmen:

hanna.smedjegard @ fralsningsarmen.se

Korskyrkan:

lotta.stevens @ ywamdalarna.se

Anmälan så snart som möjligt men senast 1 september 2019.

Posted in Aktiviteter, News, News @sv, Seminars | Comments Off on 8 Dagar 2019

On Earth As It Is In Heaven worldview course run in Swedish

On Earth As It Is In Heaven worldview course run in Swedish:
inbjudan-2018

Posted in News, News @sv | Comments Off on On Earth As It Is In Heaven worldview course run in Swedish

Nyhetsbrev April 2018

Our newsletter in Swedish is now available!

YWAM_Dalarna_Nyhetsbrev_Mar 2018sm
Posted in News, News @sv | Comments Off on Nyhetsbrev April 2018

DTS

We will be having our next DTS in Borlänge in April 2018

More info is on the DTS website!

Posted in News | Comments Off on DTS