Nya Vingar Lärjungaträning

”men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.” Jes 40:31

Målet med kursen är att samla kristna från olika församlingar, generationer, bakgrunder och kulturer,  för att tillsammans växa i relationen till Gud och lära oss mer om och uppmuntra varandra till att tillämpa Guds Ord i vardagslivet. Ju djupare relation vi får till Gud, desto närmare kan vi följa Jesus som lärjungar och bli mer lika Honom.

För mer information se nyavingar.nu.

Comments are closed.