GENESIS

(G)lobal(E)lectronic (N)etwork, (E)ducating, (S)erving and (I)nspiring (S)tudents

GENESIS logoDu kanske känner till att GENESIS är ett annat namn för Bibelns första bok och betyder uppkomst, begynnelsen. Vårt interaktiva träningskoncept kallas GENESIS; är också en ny början, ett center inom YWAMs eget universitet, University of the Nations. Tillsammans med lokala YWAM baser söker GENESIS nya sätt att utveckla klassrumsundervisningen på YWAMs skolor och kurser runt om i världen.

GENESIS-konceptet gör undervisning av hög kvalitet tillgängligt till alla nationer. För tillfället används standardiserad videokonferensutrustning till att koppla samman klassrum i olika nationer live, och skapar därigenom interaktiva läromiljöer. Människor är inte längre isolerade utan kan både dela med sig av sina erfarenheter och också få undervisning från andra länder. Från Argentina till Uganda kan elever både dela med varandra och lära sig tillsammans, som om de vore i samma klassrum. År 2007 fanns GENESIS etablerat på ca. 70 missionsbaser, på alla världens kontinenter.

Redan 1998 var Sverige ett av de första länderna till att använda GENESIS-konceptet, då det introducerades på UMU Restenäs. Nu har även YWAM Dalarna tillgång till det växande nätverket av klassrum. Från Sverige har vi varit med om att bana väg för konceptet i länder som Norge, Lettland, Nya Zeeland, Uganda och Sydafrika.

YWAM Dalarna är med i det globala pionjärarbetet att se GENESIS etablerat i alla länder där YWAM har verksamhet. Högst upp på YWAM Dalarnas prioriteringslista ligger den afrikanska kontinenten, och vi vill vara med om att se våra träningscentran fullt utrustade för 2000-talet med tillgång till undervisningen av hög kvalitet för den nya generationen. När vi reser i utvecklingsländer blir vi än mer medvetna om de praktiska utmaningar och stora behov, som är en del av vardagen för de allra flesta människorna på jorden. Det har fött projektet Water for Life – när vi introducerar videokonferensteknik till ett missionscenter vill vi också göra vad vi kan för att de ska ha tillgång till rent vatten.

För mer information om GENESIS – visionen, arbetet och de platser där det finns etablerat – välkommen att besöka International GENESIS Centre hemsida.

Comments are closed.