YWAM

YWAM grundades 1960 av Loren Cunningham, som ett medel för ungdomar att komma ut i missionstjänst. YWAM är en internationell, allkristen missionsrörelse, som arbetar framförallt inom tre olika områden:

  • Evangelisation: YWAM:s motto är ”Att känna Gud och göra honom känd”. Det kan ske på många olika sätt, allt ifrån traditionell predikan och litteraturspridning, till drama och musik.
  • Hjälparbete/Barmhärtighetstjänst: Guds kärlek demonstreras på praktiska sätt, som medicinsk och själslig vård, yrkes- och jordbruksträning, arbete bland flyktingar, gatubarn eller AIDS-sjuka, drog-rehabilitering, osv. YWAM har också skepp som erbjuder tand- och sjukvård, hjälp inom jordbruk, bistånds- och utvecklingsarbete i hamnstäder i tredje världen.
  • Träning och Utbildning: YWAM:s ”University of the Nations” (UofN) erbjuder en uppsjö av olika kurser inom olika fakulteter, som kan sättas samman till examina på olika nivåer. Många andra universitet (de flesta i USA) erkänner dessa examina. Exempel på kurser kan vara journalistskola, byggteknisk skola, introduktion till sjukvård, principer för barn- och ungdomsarbete, grunder i drama och dans, Bibelstudieskola, familjerådgivningsskola, osv. Lärjungaskolan – DTS:n (Discipleship Training School) – är den första, grundläggande kursen inom UofN och YWAM.

YWAM har över 17,000 medarbetare av olika åldrar och bakgrunder, från mer än 170 olika länder och från alla olika kristna samfund. Vi har arbeten etablerade i över 170 länder. Förutom detta deltar varje år över 100,000 människor i olika korttids-program. Alla medarbetare arbetar ideellt.

Varje YWAM bas är självständig och fri att styra sin verksamhet. Vi förenas genom gemensamma värderingar och grundläggande principer. Det finns en struktur med nationellt, regionalt och global ledarskap, för att stötta och hjälpa den lokala basen och dess arbete.

Mer information om YWAMs Värderingar.

Youth With A Mission i Sverige

Youth With A Mission (Ungdom Med Uppgift, UMU) etablerades i Sverige i början av 70-talet och 1978 startades UMU Restenäs i Ljungskile som första missionscenter. UMU Restenäs är fortfarande vårt största missionscenter i Sverige. UMU Stockholm startades i början av 90-talet och sommaren 2003 startades nya arbeten både i Stora Skedvi, Dalarna och i Vilhelmina, Lappland.

Hösten 2008 kommer det startas upp en bas i Linköping, med en stor invigning i januari 2009!

En del av YWAM (UMU) Sverige är även King’s Kids Sverige – som arbetar med och genom barn i Sverige och hela världen.

Comments are closed.