Vad gör vi?…

Träning

 • Vi vill erbjuda YWAMs träningsskolor för kristna som vill lära sig mer om vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus, att följa hans fotsteg mitt i vardagen och få en introduktion till olika former av missionsarbete. Vårt motto är ’Att lära känna Gud och göra honom känd’
 • Vi arbetar med olika församlingar och kristna samfund för att bygga enhet mellan de kristna.
 • Vi vill inbjuda församlingar och enskilda till seminarer och workshops i olika relevanta ämnen, t.ex. lärjungaskap, bön, lovsång, kristen världsåskådning, metoder för effektivt personligt bibelstudium, m.m.
 • Vi vill, när det är möjligt, göra vårt träningscenter tillgängligt för församlingar och grupper att använda för retreater, konferenser, läger el. dyligt.

Att nå ut

 • Vi vill ta emot svenska och internationella YWAM-team för att nå ut till de behövande i Dalarna och Sverige och assistera de lokala församlingarna i deras arbete.
 • Vi vill träna och skicka ut ungdomsgrupper från församlingar i mission, under korta perioder (2-3 veckor). Detta för att ge dem en smak av missionsarbete och för att de ska få uppleva hur Gud kan använda dem, både individuellt och i grupp. Detta kallas Mission Adventures!
 • Vi vill sända ut team från våra träningsskolor till platser över hela jorden för olika former av missionsarbete.
 • Vi vill hjälpa till med det globala utvecklandet av GENESIS -konceptet inom YWAM, först och främst våra baser i Afrika, de baltiska staterna och i Skandinavien.
 • Vi vill använda GENESIS som en modell för det lokala samhället till att öppna ett fönster mot världen och för att bryta isolering.
 • Vi vill också nå ut i världen med praktisk hjälp, till en början med ’Water for Life’ -projektet – användandet av ny teknologi för att göra rent vatten tillgängligt för missionscenter i utvecklingsländer.
 • Vi vill se möjligheterna med ny teknologi och dess användningsområden inom mission på 2000-talet. Precis som uppfinnandet av bokpressen revolutionerade möjligheterna att sprida Bibeln så utvecklas det än idag stadigt nya uppfinningar som kan revolutionera dagens samhälle och missionsarbete.

Comments are closed.