8 Dagar 2019

5 september startar vi en kurs i lärjungaskap. 

Det är ett samarbete mellan många av Borlänges kristna församlingar och den är till för dig som längtar efter en djupare tro som håller och fungerar mitt i vardagen.

Kursen kommer att handla om:

• Relationen till Gud – inte bara informationen om Gud

• Livet i Jesus – inte bara på söndagar…

• Att tillsammans brottas med frågeställningar

och hitta Bibelns svar och lösningar – inte bli serverad standardsvar

Kursen pågår under åtta veckor, en dag i veckan, jämna veckor torsdagar och

udda veckor lördagar. Vi utmanar dig att investera dessa åtta dagar för dig
själv, din familj, din församling och din stad.

Kursdatum

Vi möts vid 8 tillfällen: 5 september (to), 14 september (lö), 19 september (to),
28 september (lö), 3 oktober (to), 12 oktober (lö), 17 oktober (to), 26 oktober (lö).

Vad händer?

På torsdagarna träffas vi kl. 17:30 till en gemensam middag. Därefter följer

undervisning och praktisk tillämpning av kvällens tema i smågrupper. Kvällen avslutas kl. 21. Den som behöver barnpassning ordnar detta på egen hand.

På lördagarna ses vi 10–14 och då är även barnen välkomna – de kommer

att få undervisning på samma tema som de vuxna. Den som vill kan komma

redan 9.30 på drop-in fika. Vi äter också en gemensam måltid.

Var?

Varje vecka hålls kursen i någon av kyrkorna. När du anmäler dig får du ett schema med detaljerna.

Kostnad

Kursen kostar inget, men man betalar ett självkostnadspris på 50:- för maten
vid varje tillfälle. Det kommer även att finnas tillfälle för att ge en kärleksgåva för övriga omkostnader.

8 DAGAR – 8 ÄMNEN

Identitet
– Bibeln påstår att Gud själv är mitt ursprung och mitt syfte, min tillhörighet och min hjälpare. Hur ska jag kunna hitta min identitet i Gud, i en värld full av åsikter och krav?

Att förlåta och förlåtas
– Hur kan man släppa taget och gå vidare? Har Gud verkligen förlåtit mig? Hur får man frihet från det förflutna?

En treenig Gud
– Gud Fader, Gud Sonen och Gud den Helige Anden. Vad innebär det att Gud är tre i en? Vad innebär det att Gud har byggt sitt tempel i mig, och faktiskt tagit sin boning i mig? Vad får det för konsekvenser?

Bön
– samtalet med Gud. Vad ska man be för, hur gör man och hur vet man att Gud lyssnar? Hur vet man när man har bett färdigt?

Relationer
– Hur ska man kunna leva i fred och visa omsorg till andra människor, i samhället, i församlingen och i familjen? 

Bibeln
– hur kan en urgammal bok påverka och förvandla människor idag? Är den verkligen tillförlitlig? Hur ska man kunna förstå den? 

Världsbild
– hur har Bibeln påverkat vår historia och vår kultur och hur har det förändrats? Hur ska vi kunna arbeta för ett samhälle med frihet, rättvisa och medkänsla?

Gå ut
– Jesus kallar sina lärjungar att gå ut till HELA världen och till ALLA folk, till de minsta och till de mest utsatta. Hur kan vi leva med den inställningen i våra vardagsliv?

Anmälan

Anmälan till någon av församlingarna.

Pingstkyrkan:

gunilla.sehlin @ pingst.se

Kvarnforskyrkan:

borje.brask @ kvarnforskyrkan.se

Frälsningsarmen:

hanna.smedjegard @ fralsningsarmen.se

Korskyrkan:

lotta.stevens @ ywamdalarna.se

Anmälan så snart som möjligt men senast 1 september 2019.

This entry was posted in Aktiviteter, News, News @sv, Seminars. Bookmark the permalink.

Comments are closed.