Missionär behövs – Migrationsverket vill inte ha dem…

I det sekulariserade Sverige behövs utländska missionärer! Var med och bed om ändrade villkor för att få arbeta som missionär i Sverige!

 

Från Dagen

Missionärer får inte vara kvar i Sverige

Nya visumregler slår hårt mot missionärer i Sverige. Familjen Oviedo i Linköping har exempelvis fått besked om att de måste lämna landet efter sex år.– Det är väldigt förvirrande för vår äldsta dotter som har bott här stora delar av sitt liv, säger mamma Nohemi.

NyheterVåren 2009 anlände Marco och Nohemi, tillsammans med deras då 4-åriga dotter, till Sverige. Året innan hade de fått en förfrågan om att lämna Colombia för att starta upp UMU-verksamhet i Linköping.

– Både jag och min make har arbetat med missionsarbete inom UMU sedan vi var 18 år, berättar Nohemi Oviedo.

I Linköping har de arbetat med diverse olika saker. De har varit en del av ledargruppen samtidigt som Marco bland annat har ansvarat för lärljungaträning, lovsång och sommarpraktiken.

– Jag har varje år hållit en kurs i ledarträning, säger Nohemi Oviedo som också berättar att hon har hjälp de kvinnliga volontärerna medan Marco har tagit hand om de manliga.

Når inte upp till minimigränsen

Under åren i Sverige har familjen även fått två döttrar till. Men i somras kom beskedet som raserade tillvaron – eftersom parets löner inte når upp till minimigränsen för branschen eller fackens villkor, kan de inte beviljas arbetstillstånd. Familjen har därför vistats i Sverige på besökstillstånd. Men enligt Migrationsverket nya regler får denna form av tillstånd inte förlängas gång efter gång – vistelsen i Sverige ska vara ett besök.

– I förra veckan fick vi beskedet att vi måste lämna Sverige inom tre veckor, säger Nohemi Oviedo.

Hur kändes det att få beskedet?

– Tråkigt så klart, jag är ledsen. Och jag är också lite besviken på Migrationsverket, Sverige har bra koll på olika rättigheter och när det gäller de här nya reglerna är det inte så många som påverkas av dem. Jag tycker att de hade kunnat lösa problemet på något annat sätt. Vi funderar på att överklaga beslutet.

Anders Carlsson, ledare för UMU i Linköping, varnade redan i början av året för att Migrationsverkets nya regler skulle orsaka stora problem för UMU.

I en intervju med Dagen kallade han myndighetens besked för ”ett slag i magen”. Migrationsverket erkände samtidigt att missionärerna hade kommit i kläm och att förhandlingar pågick i EU-kommissonen om ett direktiv som skulle ge volontärer och missionärer ett särskilt regelverk.

Farhågorna besannades

Men sju månader senare konstaterar Anders Carlsson att hans farhågor har besannats.

– Tre vuxna personen, där­ibland familjen Oviedo, har fått ett utvisningsbeslut. Vi är väldigt oroliga över situationen, mycket av vårt arbete bygger på utbyte med andra länder, säger han till Dagen.

En annan missionsorganisation som också har drabbats av Migrationsverkets nya regler är OM. Men till skillnad från UMU har OM lyckats hitta nya inkomstkällor.

– Efter att vi mer än fördubblat missionärsunderhållet har en person sökt, och fått, arbetstillstånd. Samtidigt har tre personer sökt sig till andra missionsfält, säger OM:s ordförande Martin Ström.

Han är glad över att ingen OM-anställd har fått ett utvisningsbeslut. Men han konstaterar att de har förlorat flera riktigt bra medarbetare och att de är ”skadeskjutna”.

Migrationsverket skriver i en kommentar till Dagen att sam­talen i EU-kommissionen troligtvis inte kommer att leda till något snabbt beslut.

För Nohemi Oviedo är tiden knapp. Och hon har inte något bra svar på frågan om vad de ska göra om utvisningsbeslutet verkställs.

– Vi har inte haft några andra planer än att stanna i Sverige.

This entry was posted in News, News @sv. Bookmark the permalink.

Comments are closed.