Verksamhet

Bilden är från YWAM Family Gathering 2007 på Forsnäs, Stora Skedvi.

Bilden är från YWAM Family Gathering 2007 på Forsnäs, Stora Skedvi.

Vi bedriver olika verksamheter, både lokalt och längre ut i världen. Utöver detta är vi aktiva inom de lokala församlingarna i Dalarna med undervisning, lovsång och olika former av ekumeniskt arbete.

DTS
GENESIS
Mission Adventure
Nya Vingar
Renewal Gatherings
Water for Life

Comments are closed.