Start

 


Youth With A Mission (YWAM) Dalarna arbetar utifrån Borlänge. Vi brinner för att se Jesu Kristi liv påverkar människor och kyrkor i Dalarna, att påverka hela Sverige och även att se Sverige föra de goda nyheterna om Jesus till alla folk i alla länder!

YWAM Dalarna vill uppmuntra kristna att ”lära känna Gud och göra Honom känd”, både lokalt och som delaktiga i att uppfylla Jesu ”missionsbefallning”  när Han befallde sina följeslagare att

gå och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er  (Matt 28:19-20)

Några av våra huvudaktiviteter är att anordna seminarier, skolor (DTS) och ta emot besökande grupper. Vi samarbetar med lokala kyrkor från många olika samfund och tillsammans kan vi bidra till förändring i samhället.
Youth With A Mission grundades 1960, och på mitten av 70-talet kom de första YWAM-teamen till Sverige. Vårt centrum här i Dalarna är bara ett av flera missionscentran i landet. (I Sverige är vi också kallade ”Ungdom Med Uppgift”, UMU).
Information om UMU Sverige, och YWAM International finns på respektive webbplatser.

YWAM fokuserar på tre områden:

  • Utbildning
  • Evangelisation
  • Barmhärtighetstjänst

Kontakta oss gärna om du har några frågor! Våra senaste nyheter!

Comments are closed.